Wszechstronność usług kadrowych

Wszechstronność usług kadrowych

Biura rachunkowe często oferują szeroki zakres usług kadrowych dla firm.

Usługi kadrowe prowadzone przez biuro rachunkowe

Prace biura rachunkowego obejmują obsługę kadrowo-płacową – obejmuje to m.in. prowadzenie ewidencji pracowników, sporządzanie umów o pracę, rozliczanie wynagrodzeń, oblicza np. 17 zł brutto ile to jest netto. Odpowiada też za zatrudnianie i zwalnianie pracowników, prowadzenie akt osobowych pracowników.

Obsługę związane z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi – Biuro rachunkowe może pomóc w wypełnianiu dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, podatkami i innymi opłatami, a także w zgłaszaniu zmian dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami – Biuro rachunkowe powinno znać aktualne przepisy dotyczące kwestii kadrowych i płacowych, co pozwoli na uniknięcie pomyłek i nieprawidłowości w prowadzeniu tych spraw.

Doradztwo w zakresie kwestii kadrowych – Biuro rachunkowe może doradzić w zakresie polityki kadrowej firmy, w tym m.in. przy ustalaniu wynagrodzeń, korzystaniu z różnych form zatrudnienia, planowaniu zatrudnienia w przyszłości.

Przygotowywanie i składanie deklaracji podatkowych i ZUS – Biuro rachunkowe może pomóc w przygotowaniu i złożeniu deklaracji podatkowych i ZUS, co ułatwi prowadzenie działalności i zapewni uniknięcie nieprawidłowości podatkowych.

Wszystkie te usługi mają na celu pomóc przedsiębiorcom w prowadzeniu spraw kadrowych i płacowych, co pozwoli na skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi i uniknięcie błędów oraz nieprawidłowości w tym zakresie.

Księga przychodów i rozchodów prowadzona przez biuro rachunkowe

Księga przychodów i rozchodów to jeden z podstawowych rodzajów ewidencji podatkowej, która jest prowadzona przez przedsiębiorców i służy do rozliczeń podatkowych. Biuro rachunkowe może pomóc w prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów w ramach swoich usług rachunkowych.

Wśród zadań biura rachunkowego związanych z prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów mogą znaleźć się m.in.:

Ewidencja przychodów i kosztów – Biuro rachunkowe może pomóc w prowadzeniu dokładnej ewidencji przychodów i kosztów firmy, co umożliwi późniejsze rozliczenia podatkowe.

Rozliczanie podatku dochodowego – Biuro rachunkowe może pomóc w rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), co pozwoli na uniknięcie nieprawidłowości i naliczenia należnego podatku.

Rozliczanie VAT – Biuro rachunkowe może pomóc w rozliczaniu podatku od towarów i usług (VAT), co jest szczególnie ważne dla firm prowadzących działalność gospodarczą.

Sporządzanie deklaracji podatkowych – Biuro rachunkowe może pomóc w przygotowaniu i złożeniu deklaracji podatkowych, takich jak np. deklaracja VAT czy deklaracja roczna PIT/CIT.

Doradztwo podatkowe – Biuro rachunkowe może służyć radą w sprawach podatkowych, np. w zakresie zmian w przepisach podatkowych, optymalizacji podatkowej, interpretacji przepisów podatkowych, co pozwoli na skuteczne zarządzanie finansami firmy.

Dzięki usługom biura rachunkowego i wiązówkom na odbiur.pl w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów przedsiębiorcy mogą mieć pewność, że ich rozliczenia podatkowe są prowadzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami, co pozwoli na uniknięcie nieprawidłowości i zminimalizowanie ryzyka niepotrzebnych kosztów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (tzw. ryczałt ewidencjonowany) to uproszczona forma opodatkowania przychodów dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i osiągają przychody z tytułu sprzedaży towarów lub usług.

Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca może wybrać formę opodatkowania na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, jeśli ich roczny przychód nie przekracza 2 mln zł (w przypadku sprzedaży towarów) lub 1,2 mln zł (w przypadku świadczenia usług). W ramach tej formy opodatkowania przedsiębiorca nie musi prowadzić pełnej księgi przychodów i rozchodów, a jedynie prostszą ewidencję przychodów, kosztów i należnego podatku.

Stawki podatku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych różnią się w zależności od rodzaju działalności, a także są zmienne w czasie i zależą od decyzji ustawodawcy. W 2023 roku podatnicy prowadzący sprzedaż towarów objęci ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą płacić podatek w wysokości 0,5% lub 1,5% przychodów, natomiast w przypadku świadczenia usług stawki wyniosą 1,5% lub 3%.

Wadą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest brak możliwości odliczenia od podatku kosztów poniesionych na prowadzenie działalności gospodarczej. Dlatego też przedsiębiorcy, którzy ponoszą duże koszty, np. związane z zakupem materiałów czy wynagrodzeniami pracowników, mogą mieć niższe zyski w tej formie opodatkowania niż w przypadku prowadzenia pełnej księgi przychodów i rozchodów.

Z drugiej strony, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może być korzystny dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę i nie chcą tracić czasu na prowadzenie pełnej księgi przychodów i rozchodów. Ponadto, w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przedsiębiorcy mają pewność co do wysokości podatku, co ułatwia planowanie finansowe.