polska liczba ludności 2023

Ile jest ludzi w Polsce

Liczba ludności w Polsce jest jednym z kluczowych wskaźników demograficznych, odzwierciedlającym dynamikę społeczeństwa i mającym wpływ na rozwój kraju. Dlatego ważne jest, aby śledzić i analizować zmiany w populacji, aby lepiej zrozumieć jej skład i ewolucję. W niniejszym artykule przyjrzymy się aktualnej liczbie ludności w Polsce oraz czynnikom wpływającym na jej zmiany.

Ile jest ludzi w Polsce – Aktualne dane 2023r

Według najnowszych danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), na koniec I kwartału 2023 roku, populacja Polski wynosiła 37,726 miliona osób. Ten wynik jest niższy o 126 tysięcy w porównaniu z rokiem poprzednim oraz o ponad 40 tysięcy w porównaniu z końcem ubiegłego roku. Tempo ubytku rzeczywistego w okresie styczeń-marzec wyniosło -0,11%, co oznacza, że na każde 10 tysięcy mieszkańców Polski ubyło 11 osób. To istotny spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy to liczba osób zmniejszyła się o 15 na 10 tysięcy mieszkańców.

Zobacz inny artykuł: z kim graniczy Polska.

Wykluczenie Ukraińców z bilansu ludności

Warto zaznaczyć, że GUS nie uwzględnia w bilansie ludności osób pochodzenia ukraińskiego, które przybyły do Polski w wyniku działań wojennych na Ukrainie. Ci migranci otrzymali numer PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy związanej z konfliktem zbrojnym w ich kraju. Niestety, ze względu na brak prawa stałego pobytu w Polsce, nie są oni uwzględniani w oficjalnej statystyce, nie spełniając kryterium ludności według krajowej definicji.

Ponure statystyki

Według danych GUS, na koniec I kwartału 2023 roku populacja Polski liczyła 37,726 miliona, co oznacza spadek o ponad 126 tysięcy osób w porównaniu z poprzednim rokiem i ponad 40 tysięcy mniej niż na koniec roku ubiegłego. Tempo ubytku rzeczywistego w okresie styczeń-marzec wyniosło -0,11%, co oznacza, że na każde 10 tysięcy mieszkańców Polski ubyło 11 osób. To znaczący spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdy ubyło 15 osób na 10 tysięcy mieszkańców.

Ile jest ludzi w Polsce

Powody spadku populacji

Spadek liczby ludności w Polsce to złożony problem, którego przyczyny są wielorakie. Jednym z głównych czynników jest niski wskaźnik dzietności, czyli mała liczba urodzeń na kobietę. Trend ten utrzymuje się od wielu lat, prowadząc do naturalnego zmniejszenia populacji. Ponadto, rosnąca emigracja Polaków za granicę w poszukiwaniu lepszych warunków życia i pracy również przyczynia się do spadku liczby mieszkańców kraju.

Wyzwania dla Polski

Dramatyczny spadek liczby ludności w Polsce stawia przed krajem wiele wyzwań. W miarę starzenia się społeczeństwa i zmniejszania się liczby osób w wieku produkcyjnym, systemy opieki zdrowotnej, emerytalnej i społecznej napotykają na trudności finansowe. Ponadto, mniejsza liczba ludności może wpływać na rozwój gospodarczy kraju, ograniczając potencjał wzrostu i inwestycji.

Konieczność podejmowania działań

W obliczu tych niepokojących trendów, rząd Polski i instytucje odpowiedzialne za politykę demograficzną muszą podjąć zdecydowane działania. Zachęcanie do większej dzietności, poprawa warunków życia i pracy, a także tworzenie programów mających na celu zatrzymywanie młodych Polaków w kraju to tylko niektóre z możliwych rozwiązań. Ważne jest również wsparcie dla rodzin oraz stworzenie atrakcyjnych perspektyw dla osób decydujących się na osiedlenie się i rozpoczęcie rodziny w Polsce.

Polska liczba ludności 2023 – słowa końcowe

Spadek liczby ludności Polski na koniec I kwartału 2023 roku o 126 tysięcy osób stanowi poważne wyzwanie dla kraju. Niski wskaźnik dzietności oraz emigracja Polaków za granicę to główne czynniki przyczyniające się do tego zjawiska. Aby skutecznie przeciwdziałać temu trendowi, konieczne są działania mające na celu zachęcanie do większej dzietności, poprawę warunków życia i pracy oraz tworzenie programów wspierających rodziny i młodych Polaków. Tylko w ten sposób można stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą malejąca populacja.